Apie IG4L2L

Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas (Inspiring Guide for Learn to Learn IG4L2L) yra įrankis, leidžiantis įsivertinti mokėjimą mokytis ir duodantis individualias rekomendacijas, kaip šį gebėjimą tobulinti. Jis parengtas penkiomis kalbomis (anglų, estų, ispanų, lietuvių ir vokiečių).

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. rekomendaciją „Dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų“, „mokėjimas mokytis“ reiškia gebėjimą atkakliai mokytis, organizuoti savo mokymąsi, įskaitant mokymąsi veiksmingai valdant laiką ir informaciją, asmeniškai ir grupėse. Šis gebėjimas – tai mokymosi proceso ir poreikių supratimas, turimų galimybių nustatymas ir gebėjimas įveikti kliūtis, siekiant sėkmingai mokytis.

Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas skirtas savarankiškam suaugusių mokinių mokėjimo mokytis ugdymuisi. Mokiniams, kurių mokėjimas mokytis yra žemas, gali būti sunku tai padaryti be mokytojo pagalbos. Todėl šį instrumentą gali naudoti ir mokytojai bei dėstytojai, siekdami paskatinti mokinius ir studentus ugdyti savo mokėjimą mokytis. Skyrelyje „Pagalba mokytojui“ mokytojai ras daugiau informacijos apie mokėjimą mokytis, kai kuriuos šaltinius ir mokytojų mokymo, kaip naudotis šiuo instrumentu, medžiagą.

Vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija „Dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų“, laikome, kad mokėjimas mokytis apima šiuos gebėjimus:

  1. Gebėjimą save motyvuoti mokytis ir ugdyti savivertę.
  2. Gebėjimą reflektuoti (apmąstyti) mokymosi patirtį.
  3. Gebėjimą valdyti laiką.
  4. Gebėjimą tvarkyti informaciją.
  5. Gebėjimą mokytis grupėje.

Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas sukurtas, įgyvendinant Erasmus+ suaugusiųjų mokymosi strateginių partnerysčių projektą (2016-1-LT01-KA204-023137).

Įkvepiantį mokėjimo mokytis patarėją kūrė projekto partnerių ekspertų darbo grupė:

Arūnas Bėkšta (grupės vadovas)
Dr. Vilija Lukošūnienė
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (projekto koordinatorius)
Maire Loor
Maire Sander
Tiina Jääger
Eesti Vabaharidusliit Mtu, nacionalinė skėtinė suaugusiųjų švietimo tiekėjų organizacija (Talinas, Estija)
Francisco Javier Aribau Gimenez
Maria del Carmen Ureta Gerez
Helena Frías Ruiz
Fundación El Tranvía, visuomeninė organizacija, kurios tikslas – numatyti socialines problemas ir užkirsti joms kelią, spręsti iškilusius sunkumus ugdant gyventojų gebėjimus (Saragosa, Ispanija)
Greta Richter
Inga Kugler
Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung gemeinnütsige GmbH, bendrojo suaugusiųjų švietimo tiekėjas (Hanoveris, Vokietija)