Mokiniams

Instrumentas „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ sukurtas padėti jums ugdyti mokėjimą mokytis.

Mokėjimas mokytis susideda iš penkių gebėjimų:

  1. Gebėjimo save motyvuoti mokytis ir ugdyti savivertę.
  2. Gebėjimo apmąstyti (reflektuoti) mokymosi patirtį.
  3. Gebėjimą valdyti laiką.
  4. Gebėjimą tvarkyti informaciją.
  5. Gebėjimą mokytis grupėje.

Šį instrumentą mes vadiname „gidu“, nes jis parodo jūsų mokėjimo mokytis gebėjimo stipriąsias ir silpnąsias bei duoda individualių rekomendacijų (nurodo kelią), kaip gerinti šį gebėjimą ir efektyviau mokytis.

Užpildykite klausimyną ir nustatykite, kurios srities jūsų gebėjimai silpniausi. Šie gebėjimai kliudo jums geriau, efektyviau mokytis. Nuo jų stiprinimo prasideda jūsų kelionė į mokėjimo mokytis ugdymą.

Jūs galite naudotis šiuo instrumentu saviugdai. Tačiau mūsų patirtis rodo, jog kartais susidoroti su kai kuriais mokymosi sunkumais vienam būna sudėtinga. Dažnai reikalinga kitų žmonių pagalba. Tai gali būti jūsų bendramoksliai, draugai, tėvai, ir, žinoma, jūsų mokytojai ar dėstytojai. Nesidrovėkite paprašyti pagalbos, jei kas nesiseka ar yra neaišku.

Galite užpildyti internetinį klausimyną arba atsisiųsti pdf versiją ir ją atsispausdinę, užpildyti popierinį variantą. Užpildę internetinę klausimyno versiją, automatiškai gausite jums skirtas rekomendacijas. Užpildę klausimyno pdf versiją, turėsite atsisiųsti ir rekomendacijas pdf formatu bei patys susirasti individualias rekomendacijas pagal savo rezultatus.

Pildyti internetinę mokėjimo mokytis klausimyno versiją
Atsisiųsti mokėjimo mokytis įsivertinimo klausimyno pdf versiją
Atsisiųsti mokėjimo mokytis ugdymo rekomendacijų pdf versiją
Kaip rašyti mokymosi dienoraštį