Mokytojams ir dėstytojams

Instrumentas „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ sukurtas padėti ugdyti mokėjimą mokytis. Jums, kaip mokytojams ar dėstytojams, jis gali padėti dviem būdais:

  1. Ugdyti jūsų pačių mokėjimą mokytis, nes jūs taip pat esate mokinys.
  2. Padėti savo mokiniams ugdyti mokėjimą mokytis.

Mokėjimas mokytis susideda iš penkių gebėjimų:

  1. Gebėjimo save motyvuoti mokytis ir ugdyti savivertę.
  2. Gebėjimo apmąstyti (reflektuoti) mokymąsi.
  3. Gebėjimą valdyti laiką.
  4. Gebėjimą tvarkyti informaciją.
  5. Gebėjimą mokytis grupėje.

Šį instrumentą galite naudoti su individualiais mokiniais arba su mokinių grupėmis, kad galėtumėte pamatyti, kokios yra bendros grupės mokymosi problemos. Įsivertinimo rezultatai ir rekomendacijos yra labai geras pamatas aptarti mokymosi problemas su mokiniais.

Skyrelyje „Pagalba mokytojui“ rasite daugiau informacijos apie mokėjimą mokytis, apie mokytojų mokymą naudotis šiuo instrumentu, papildomos informacijos, kuri gali būti naudinga jums kaip mokėjimo mokytis konsultantui. Atsiprašome, kad dėl projekto apimties medžiaga šioje dalyje yra tik anglų kalba.

Pagrindinis projekto rezultatas yra mokėjimo mokytis gebėjimų įsivertinimo klausimynas. Rekomenduojame pirmiausiai užpildyti klausimyną patiems. Tai padės jums geriau suprasti gaunamus rezultatus ir rekomendacijas.

Galite užpildyti internetinį klausimyną arba atsisiųsti pdf versiją ir ją atsispausdinę, užpildyti popierinį variantą. Užpildę internetinę klausimyno versiją, automatiškai gausite jums skirtas rekomendacijas. Užpildę klausimyno pdf versiją, turėsite atsisiųsti ir rekomendacijas pdf formatu bei patys susirasti individualias rekomendacijas pagal savo rezultatus.

Pildyti internetinę mokėjimo mokytis klausimyno versiją
Atsisiųsti mokėjimo mokytis įsivertinimo klausimyno pdf versiją
Atsisiųsti mokėjimo mokytis ugdymo rekomendacijų pdf versiją
Kaip rašyti mokymosi dienoraštį
Eiti į „Pagalbą mokytojui“