Šis klausimynas skirtas mokėjimo mokytis kompetencijai įsivertinti.

Mokymasis yra žinių ar gebėjimų įgijimas mokantis, studijuojant ar iš patirties. Tai gali būti mokymasis mokykloje, profesinėje mokykloje, kolegijoje ar kitoje įstaigoje, ko nors mokymasis savarankiškai ar su draugais, mokymasis ką nors darant, mokymasis darbo vietoje, ruošiantis egzaminui ar paprasčiausiai atliekant namų darbus.

Mokėjimas mokytis yra kompetencija, kuri padeda mokytis. Mes aptarsime šią kompetenciją detaliau, kai užpildysite anketą.

Užpildę anketą gausite patarimų, kaip pagerinti mokėjimą mokytis ir mokytis efektyviau.

Perskaitykite kiekvieną teiginį ir įvertinkite, kiek jis Jums tinka.

1.Kai man nesiseka ko nors išmokti, galvoju, kad nesu pakankamai protingas.
2.Dažnai apmąstau savo mokymąsi, kas man padeda ir kas trukdo mokytis.
3.Kai pradedu ko nors mokytis, užsibrėžiu mokymosi tikslus.
4.Kai man reikia naujos informacijos, žinau, kaip rasti patikimus informacijos šaltinius.
5.Manau, kad mokytis drauge su kuo nors su yra veiksmingiau nei vienam.
6.Suprantu, kodėl ko nors mokausi (ką noriu pasiekti gyvenime).
7.Kai susiduriu su mokymosi problema, stengiuosi suprasti, kodėl man nesiseka.
8.Niekad nerandu laiko mokytis.
9.Jei ko nors nesuprantu, tiesiog tai praleidžiu.
10.Man nesunku išsakyti savo nuomonę grupei, su kuria mokausi.
11.Kai būna sunku mokytis, stengiuosi prisiminti, ką noriu pasiekti.
12.Žinau, kaip man geriausiai sekasi mokytis.1
13.Kai tik sėdu ko nors mokytis, tuoj atsiranda visokių trukdžių (telefono skambučiai, e. paštas, bendradarbiai ar šeimos nariai, laikas išgerti kavos ir pan.).
14.Daug laiko sugaištu, kol surandu informaciją, kurią kažkur turiu.
15.Kai matau, kad kažkam nesiseka mokytis, pasisiūlau padėti.
16.Kai ko nors mokausi, stengiuosi įsivaizduoti, kaip tai galima pritaikyti gyvenime.
17.Kai kas nors nesiseka, ieškau kitokio mokymosi būdo.
18.Susidarau laiko tvarkaraštį veikloms prisiminti, organizuoti ir planuoti.
19.Visada pasakoju draugams ir šeimos nariams apie tai, ko išmokau.
20.Kai mokydamasis susiduriu su problema, paprastai paprašau kartu besimokančių kolegų pagalbos.
21.Kai pasiekiu savo mokymosi tikslus, apdovanoju save.
22.Remdamasis ankstesne mokymosi patirtimi, žinau, kaip keisti savo mokymąsi.
23.Niekada nesakau „pasimokysiu rytoj“.
24.Žinau, kaip iš gausybės šaltinių gautos informacijos išsirinkti svarbiausią.
25.Visada susirandu, su kuo galėčiau kartu mokytis.